bán hạt giống ớt chỉ thiên

Hạt giống ớt chỉ thiên

Hạt giống ớt chỉ thiên

Sau khi trồng khoảng 2 tháng ớt sẽ ra hoa. Và đến tháng thứ 3 thì và thu được lứa quả đầu tiên, ngắt quả ớt khi đã chuyển sang màu đỏ. Hạt giống ớt chỉ thiên có quả đỏ,