cung cấp giống bí ngô siêu ngọn

Hạt giống bí ngô siêu ngọn

Hạt giống bí ngô siêu ngọn

Bí siêu ngọn trồng tương đối dễ tập trung vào vụ đông xuân tháng 11, tháng 2 tháng 3 lấy ngọn, tháng 4 tháng 5 lấy quả. Hạt giống bảo quản nơi khô thoáng, giúp tỉ lệ hạt nảy mầm