cung cấp giống xà lách

Hạt giống rau xà lách

Hạt giống rau xà lách

Rau xà lách trồng quanh năm, vụ chính mùa đông dễ trồng, cây phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng cao. – Rau xà lách thân thảo, thân còn non thẳng, cây trưởng thành cuộn tròn và chặt,