giống rau hành hoa

Hạt giống hành hoa giá rẻ

Hạt giống hành hoa giá rẻ

Trong hành có nhiều chất rất có lợi cho sức khỏe và chữa bệnh: 12gr hành hoa có 1,6mm Viatmin C, 20mg Vitamin K , allyl propyl, crom, vitamin A, B6, Quercitin là một flavonoid những chất này giúp xương