mầm cải đà lạt

Hạt giống rau mầm cải Đà Lạt chất lượng

Hạt giống rau mầm cải Đà Lạt chất lượng

Rau mầm dễ tiêu hóa, có nhiều vitamin, chất khoáng hữu cơ, axit amin, chất đạm, các enzym có ích, và các chất phytochemical, do các chất này cần thiết để cho cây mới nảy mầm có thể phát triển.