rau mùi tàu.giống rau mùi tàu

Hạt giống rau mùi tàu

Hạt giống rau mùi tàu

Mùi tàu miền bắc còn gọi rau răng cưa, miền nam gọi ngò tía, ngò gai. Rau có lá mọc ở gốc, xòe ra, lá thuôn dài, viền lá răng cưa. Rau có mùi thơm được dùng làm gia vị