trồng rau mầm bằng khăn giấy

Hướng dẫn trồng rau mầm bằng khăn giấy

Hướng dẫn trồng rau mầm bằng khăn giấy

Nên sư dụng hạt giống rau tốt, hạt đồng đều, không lẫn tạp chất hay có sâu bệnh, tỷ lệ nảy mầm cao. Hạt giống chất lượng kém sẽ dễ bị thối, không nảy mầm hoặc chất lượng rau kém,